Merel Holtkamp
Advocaat Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Merel Holtkamp

Advocaat Bestuursrecht en Omgevingsrecht

Merel Holtkamp is sinds mei 2018 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Bestuursrecht en Omgevingsrecht.

Merel werkt sinds 2013 in de advocatuur met de specialisatie bestuursrecht en in het bijzonder het omgevingsrecht. 

Op het gebied van omgevingsrecht houdt Merel zich onder meer bezig met adviseren en procederen over handhavingskwesties, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor (grote) bouwprojecten. Hierbij treedt Merel op voor overheden, het bedrijfsleven en particulieren.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft Merels bijzondere aandacht en zij verzorgt geregeld lezingen over de gevolgen die deze wet heeft voor overheden en het bedrijfsleven. Ook heeft zij met het team Omgevingsrecht sinds oktober 2021 meer dan 60 blogs geschreven over verschillende thema’s uit de Omgevingswet. 

Specialismen

  • Omgevingsrecht
  • Milieurecht
  • Toezicht en handhaving
  • Openbare orde
  • Gemeenterecht

Meer over Merel Holtkamp

Merel is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook de Legal Research Master voltooide. In 2020 heeft Merel de GROTIUS specialisatieopleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond.

Merel is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht, de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging van Milieurecht Advocaten (VMA).