Openingstijden terras als voorschrift bij omgevingsvergunning?

22-09-2020

In het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG), nummer 4, september 2020, schreef Merel Holtkamp een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 augustus 2020.

De uitspraak ging over een kruimelvergunning waarmee toestemming was verleend voor ‘lichte horeca-activiteiten’ met terras. De buren konden zich niet verenigen met (een deel van) dat terras en brachten in hoger beroep onder andere naar voren dat in de kruimelvergunning ten onrechte geen voorschrift was opgenomen over de openingstijden, zodat een overtreding van de openingstijden niet zou kunnen worden gehandhaafd.

De Afdeling ziet dat anders. Omdat in de ruimtelijke onderbouwing – die deel uitmaakt van de vergunning – de aangevraagde openingstijden zijn opgenomen, wordt daarmee de vergunning geacht te zijn verleend voor (alleen) deze openingstijden. Als het terras open is buiten deze tijden, dan wordt in afwijking van de vergunning gehandeld en dat is in strijd met art. 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo. Op die grondslag kan dan worden opgetreden door het gemeentebestuur.

De ruimtelijke onderbouwing kan daarmee (ook) de reikwijdte van een omgevingsvergunning voor afwijken van het bestemmingsplan bepalen.

Download in pdf

Specialist(en)