Zorgvastgoed en het bestemmingsplan, altijd lastig

15-11-2019

In het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten (JG), nummer 5, november 2019, schreef Merel Holtkamp een annotatie bij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10 juli 2019. De uitspraak ging over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonzorggebouw van het Leger des Heils.

Woonzorggebouwen waarin een combinatie van wonen, zorg en/of begeleiding aan de orde is, worden in de praktijk wel aangeduid als ‘zorgvastgoed’. De precieze combinatie van zorg/begeleiding en wonen kan voor hoofdbrekers zorgen bij de vraag of het gebruik van het zorgvastgoed in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Meer concreet: kwalificeert het gebruik als ‘wonen’ of als ‘maatschappelijk’?

Bij de uitleg van veel bestemmingsplannen is de kernvraag die moet worden beantwoord of sprake is van ‘nagenoeg zelfstandige bewoning’, waarbij een belangrijk aspect is of onderscheid gemaakt kan worden tussen het wonen en de geboden zorg.

Download in pdf

Specialist(en)