Het opleverdossier van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) met terugwerkende kracht in werking getreden op 1 januari 2024

07-03-2024

In onze eerdere blogreeks over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), zijn we onder meer ingegaan op de veranderingen in het Burgerlijk Wetboek als gevolg van de Wkb. Een van die veranderingen is de introductie van het opleverdossier, artikel 7:757a BW. Op grond van artikel 7:757a BW moet – kort gezegd – de aannemer bij oplevering zoveel mogelijk informatie over het opgeleverde (bouw)werk aan opdrachtgever verstrekken.

De Wkb is in werking getreden op 1 januari 2024, maar omdat het overgangsrecht nog niet geregeld was, gold dat tot voor kort nog niet voor artikel 7:757a BW. Inmiddels heeft de Minister deze omissie gerepareerd. Bij besluit van 1 februari 2024 is artikel 7:757a BW alsnog, met terugwerkende kracht, in werking getreden op 1 januari 2024. Op grond van het overgangsrecht is artikel 7:757a BW van toepassing op overeenkomsten die na 1 januari 2024 zijn gesloten. 

Wilt u meer weten over de Wkb? Luister dan naar aflevering 93 van onze tweewekelijkse podcast Licht op Legal 'Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: Waar moet u vanaf 1 januari 2024 rekening mee houden?' of neem contact op met één van onze specialisten.

Dit is een Legal Update van Frederike Linssen en Merel Holtkamp.

Download als pdf

Specialist(en)