Aantal huwelijken in 2022 voor het eerst in jaren fors gestegen

01-03-2023

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS) maakt jaarlijks de cijfers van het aantal huwelijken en geregistreerd partnerschappen bekend. Recent zijn de voorlopige cijfers over 2022 bekend gemaakt.

Opvallend is dat er in 2022 fors meer huwelijken zijn gesloten dan in voorgaande jaren. Het aantal geregistreerd partnerschappen is daarentegen gedaald ten opzichte van 2021.

In 2022 huwden 69,9 duizend stellen. Uit de tabel in het nieuwsartikel van het CBS blijkt dat dit aantal sinds 2012 niet meer zo hoog is geweest. In 2012 huwden 70.3 duizend stellen en sindsdien schommelde het aantal huwelijken rond 65 duizend. In 2020 daalde het aantal huwelijken als gevolg van de coronamaatregelen tot 50,2 duizend. In 2021 nam dit aantal weer iets toe tot 56,4 duizend. De stijging naar 69,9 duizend is niet alleen fors ten opzichte van 2021, maar ook ten opzichte van de jaren voor de coronapandemie.

Uit deze tabel van het CBS blijkt ook dat in 2022, net als in 2020, 24,1 duizend stellen een geregistreerd partnerschap sloten. In 2021 was dit aantal met 26,1 duizend het hoogst sinds de invoering van de mogelijkheid van een geregistreerd partnerschap in 1998. In 2022 is dus sprake van een lichte daling ten opzichte van 2021.

De stijging van het aantal huwelijken zou een gevolg kunnen zijn van huwelijken die door de coronamaatregelen zijn uitgesteld en in 2022 eindelijk hebben kunnen plaatsvinden. Denkbaar is ook dat het aantal stellen dat de juridische en vermogensrechtelijke gevolgen van hun relatie goed heeft willen regelen is gestegen en om die reden in het huwelijksbootje is gestapt. In dat kader is ook interessant dat de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie voor het Notariaat (hierna: de KNB) over 2022 een toename in het aantal huwelijksvoorwaarden heeft geconstateerd van 11,5% ten opzichte van 2021. Ook het aantal testamenten is in 2022 met 3% toegenomen ten opzichte van 2021. Het aantal levenstestamenten is in 2022 gestegen met 12,5%.

Vanuit de familierechtpraktijk bezien is het positief dat meer mensen weer interesse hebben in het huwelijk, omdat de juridische waaronder dus ook de vermogensrechtelijke gevolgen van de relatie dan in de wet geregeld zijn. Steeds vaker zien wij in onze familierechtpraktijk daarentegen ongehuwd samenwonenden die geen afspraken over de gevolgen van hun relatie in een samenlevingscontract hebben gemaakt. Terwijl het aantal huwelijken stijgt, is ook het aantal  ongehuwd samenwonenden volgens het CBS in de loop der jaren toegenomen tot het hoogste aantal in 2022 van 1,10 miljoen. Tegelijkertijd heeft de KNB over 2022 een afname van het aantal samenlevingscontracten geconstateerd.

Meer mensen regelen de vermogensrechtelijke gevolgen van hun relatie dus met een huwelijk, maar voor ongehuwd samenwonenden blijft het helaas nog een feit dat het ontbreken van afspraken hierover bij het einde van de relatie vaak tot geschillen leidt.

Dit is een Legal Update van Sharon Verhoef.

Download als pdf

 

Specialist(en)