Ondernemers hebben nog 11,5 miljard aan coronabelastingschuld, soepele saneringsbeleid loopt af op 1 april 2024

22-02-2024

Tijdens de coronapandemie konden ondernemers uitstel van belastingbetaling aanvragen. Er is veel gebruik gemaakt van deze regeling, waardoor de betaling van € 47,7 miljard aan belastingschuld is uitgesteld. Op dit moment staat daarvan nog € 11,5 miljard open bij 178.000 ondernemers. Kunnen zij de uitgestelde schuld nog betalen? 

Stand van zaken

Op 6 februari 2024 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport gepubliceerd over coronabelastingschulden van ondernemers. De Algemene Rekenkamer verwacht dat uiteindelijk een bedrag van € 5,7 miljard mogelijk maar deels, of grotendeels niet zal worden afgelost. Vanaf oktober 2022 kregen de ondernemers die nog een schuld open hadden staan een betalingsregeling om hun schuld in termijnen af te lossen. Ruim 1 op de 3 bedrijven met een betalingsregeling loopt achter met aflossen, waardoor ze uit de betalingsregeling (zullen) worden gezet. De Belastingdienst heeft op dit moment echter te weinig capaciteit om dwanginvorderingen op te starten en deurwaarders in te zetten als ondernemers niet aflossen of uit de regeling worden gezet.

Op 7 februari 2024 heeft staatssecretaris van Rij de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de betalingsregeling coronabelastingschulden. In deze brief erkent hij dat de afwikkeling van de coronabelastingschulden een aanzienlijke uitvoeringslast met zich brengt voor de Belastingdienst en dat het niet mogelijk is om alle werkzaamheden tegelijk op te pakken. Uitstel leidt in dit geval echter niet tot afstel: uiteindelijk zullen invorderingsmaatregelen volgen voor alle ondernemers die niet aan hun (corona)betalingsverplichtingen voldoen.

Tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid voor coronabelastingschulden

Wanneer ondernemingen in de kern levensvatbaar zijn, is de Belastingdienst onder omstandigheden bereid tot kwijtschelding (sanering) van belastingschulden. Dit is ook mogelijk voor ondernemers waarvan de betalingsregeling is ingetrokken. Aan deelname van een dergelijk saneringsakkoord zijn wel voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden is normaal gesproken dat de Belastingdienst alleen meewerkt aan een saneringsakkoord, als het dubbele percentage wordt aangeboden ten opzichte van de concurrente schuldeisers. Tijdelijk neemt de Belastingdienst genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als dat van concurrente schuldeisers. Door deze versoepeling neemt de slagingskans van een akkoord toe, omdat andere schuldeisers in veel gevallen een hoger percentage ontvangen en dus eerder zullen instemmen met een akkoord. 

In de Legal Update van 7 september 2023 kwam al aan bod dat staatssecretaris Van Rij het versoepelde saneringsbeleid heeft verlengd tot 1 april 2024. Deze datum komt steeds dichterbij, dus het is belangrijk voor ondernemers om het saneringsverzoek in te dienen vóór 1 april 2024. Ook als u vreest dat uw onderneming op termijn in liquiditeitsproblemen komt, is het raadzaam om snel actie te ondernemen. 

Dit is een Legal Update van Linde van Dieren-Muller en Margreet Eveleens-van der Zwaag.

Download als pdf

Specialist(en)