Linde van Dieren-Muller
Advocaat Herstructurering & Insolventie

Linde van Dieren-Muller

Advocaat Herstructurering & Insolventie

Linde van Dieren-Muller is sinds 2011 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in het team Herstructurering & Insolventie. Linde wordt met regelmaat benoemd als bewindvoerder in surseances en curator in faillissementen.

Ook adviseert en begeleidt zij ondernemers en hun crediteuren in het kader van akkoordprocedures op grond van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Daarnaast is Linde gespecialiseerd in het ondersteunen van andere curatoren bij het uitvoeren en coördineren van omvangrijke oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoeken in faillissementen. Ook houdt zij zich bezig met (complexe) aansprakelijkstellingsprocedures tegen bestuurders, commissarissen en accountants, waarin zij zowel curatoren als hun wederpartijen bijstaat. Dit geldt ook voor de eventuele tuchtprocedures die aan een dergelijke aansprakelijkheidstelling voorafgaan.

Specialismen

  • Begeleiding bestuurders en alle andere stakeholders bij bedrijven in moeilijkheden
  • Begeleiden van herstructureringen
  • Begeleiden van bedrijven en ondernemers in moeilijkheden
  • Begeleiden van doorstarts
  • Adviseren over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen, alsmede het voeren van procedures hierover
  • Adviseren en procederen op het gebied van het accountantstucht- en aansprakelijkheidsrecht
  • Optreden als herstructureringsdeskundige in een WHOA-procedure
  • Optreden voor crediteuren die met een WHOA-traject van een wederpartij geconfronteerd worden

Faillissementen

Overzicht alle faillissementen

Meer over Linde van Dieren-Muller

Linde volgde de Master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. In december 2016 heeft Linde de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht cum laude afgerond.

Linde treedt op als gespreksleider intervisie en is opgenomen in het 'Register gespreksleiders Intervisie' van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Daarnaast is Linde lid van het College van Afgevaardigden (fractie Midden-Nederland), de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), de Vereniging Turnaround Management Association (Nederland), de Corporate Litigation Vereniging en de Vereniging Jaarrekeningenrecht.