Een korte beschouwing van drie insolventierechtelijke verrekeningsvraagstukken

01-05-2023

In Herstructurering & Recovery Online (HERO) 2023 / B-019, schreven Linde van Dieren-Muller en Noa Gamliël de blog 'Een korte beschouwing van drie insolventierechtelijke verrekeningsvraagstukken'.

Onlangs heeft Advocaat-Generaal Rank-Berenschot door middel van een conclusie haar licht laten schijnen op een drietal insolventierechtelijke vraagstukken. In casu betrof het een door de bank uitgevoerde verrekening (in surseance).

In deze blog besteden Linde en Noa, in de vorm van een vraag en antwoord, kort aandacht aan ieder vraagstuk.

Lees hier de blog

Specialist(en)