Stichting Palet HB-HSP

Datum faillissement: 30 april 2024

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad

Curator