SB15B.V. (voorheen genaamd De Strandbaak B.V.)

Datum faillissement: 19 september 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. G. Konings
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator