Staples Nederland B.V.

Datum faillissement: 17 oktober 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. K.G. van de Streek
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator

Q&A faillissement Staples Nederland B.V. 

Op dinsdag 17 oktober 2023 heeft de rechtbank Midden-Nederland Staples Nederland B.V. (hierna: Staples) failliet verklaard. 

Hieronder vindt u binnenkort de belangrijkste vragen en antwoorden.