VD5 B.V. (voorheen genaamd Versendaal Beheer B.V.)

Datum faillissement: 19 september 2023

Rechter-commissaris

Naam: mr. G. Konings
Rechtbank: rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

Curator