Accountants en controledossiers

31-07-2023

In Verzekeringsrecht, Aansprakelijkheid, Schade en Toezicht (VAST 2023 / P-033), schreven Linde van Dieren-Muller en Rhea Bask het artikel 'Accountants en controledossiers'.

In ieder faillissement vindt in beginsel een oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek plaats. In grotere faillissementen is steeds vaker ook het handelen van de controlerend accountant voorwerp van onderzoek. Zijn de door de failliet gepubliceerde cijfers achteraf bezien onjuist geweest, dan kan de betrokken accountant mogelijk een verwijt worden gemaakt wanneer hij de onjuiste weergave van het bestuur niet heeft ontdekt. Een curator kan echter pas constateren dat een accountant een beroepsfout heeft gemaakt, wanneer hij de oorspronkelijke controledocumentatie heeft kunnen inzien. Het controledossier bevindt zich bij de accountant en niet bij de failliet. De curator verkeert daarmee veelal in bewijsnood.

Voor dergelijke situaties is artikel 843a Rv in het leven geroepen. In dit artikel gaan Linde en Rhea in op de omstandigheden waaronder curatoren afgifte van een controledossier mogen vorderen. Mede op basis van recente jurisprudentie rondom artikel 843a-vorderingen (waaronder het arrest van het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de zaak PaperlinX) proberen zij handvatten te geven voor een succesvolle exhibitievordering van een curator jegens een voormalig controlerend accountant van een failliet.

Heeft u een abonnement op VAST? Dan kunt u het gehele artikel hier lezen. Vanaf 11 september 2023 kunt u het volledige artikel via deze pagina lezen en downloaden. 

Specialist(en)