Verlenging van het fiscaal versoepelde saneringsbeleid tot 1 april 2024

07-09-2023

Per brief van 31 augustus heeft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rondom de coronabelastingschulden. Opvallend is de aankondiging dat het versoepelde fiscale beleid verlengd wordt tot 1 april 2024.

Belastingdienst begint met invordering coronabelastingschulden

In de Legal Update van 13 maart 2023 kwam de invordering van coronabelastingschulden al aan bod. Veel ondernemers liepen destijds achter met het terugbetalen van belastingschulden en het nakomen van de coronabetalingsregeling. Inmiddels is de Belastingdienst in juli 2023 gestart met het intrekken van coronabetalingsregelingen, waardoor ondernemers de volledige belastingschuld in één keer terug moeten betalen. Vanaf september 2023 gaat de Belastingdienst over tot invordering hiervan.

Versoepeling van het saneringsbeleid voor coronabelastingschulden

Wanneer ondernemingen in de kern levensvatbaar zijn, is de Belastingdienst onder omstandigheden bereid tot kwijtschelding (sanering) van belastingschulden. Aan deelname van een dergelijk saneringsakkoord zijn wel voorwaarden verbonden. Eén van deze voorwaarden is dat de Belastingdienst alleen meewerkt aan een saneringsakkoord, indien zij het dubbele percentage betaald krijgt van hetgeen aan concurrente schuldeisers wordt uitgekeerd.

De tijdelijke versoepeling van het saneringsbeleid houdt in dat deze voorwaarde losgelaten wordt. De Belastingdienst neemt genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage als dat van concurrente schuldeisers. Volgens de staatssecretaris neemt met deze versoepeling de slagingskans van saneringsakkoorden toe, omdat het voor concurrente schuldeisers aantrekkelijker is om deel te nemen. Er blijft immers meer geld over om te verdelen tussen de concurrente schuldeisers, omdat de Belastingdienst met een lager bedrag genoegen neemt.

Het versoepelde beleid, dat al geldt vanaf 1 augustus 2022, wordt verlengd tot 1 april 2024. De staatssecretaris wil zo meer levensvatbare ondernemingen helpen om tot een saneringsakkoord te komen. Aangezien de Belastingdienst vanaf nu overgaat tot invordering, biedt de verlenging ondernemers de kans om tijdig tot een akkoord te komen met hun schuldeisers. Als niet alle schuldeisers akkoord gaan met het betalingsvoorstel, kan er ook tot een akkoord worden gekomen via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

Dien tijdig een saneringsverzoek in

Het is echt belangrijk voor ondernemers om het saneringsverzoek in te dienen vóór 1 april 2024. Ook als u vreest dat uw onderneming op termijn in liquiditeitsproblemen komt, is het raadzaam snel actie te ondernemen.

Wilt u meer weten over wat het aflopen van de coronasteun voor uw onderneming kan betekenen? Luister dan naar aflevering 70 van onze podcast Licht op Legal, 'Terugbetaling van coronaschulden: Hoe gaat u hiermee om?'. In deze aflevering gaat Margreet Eveleens-van der Zwaag in op de terugbetaling van coronabelastingschulden en te veel ontvangen NOW-steun.

Dit is een Legal Update van Lucas van Walraven.

Download als pdf

Specialist(en)