Voortgang invordering coronabelastingschulden

13-03-2023

Tot en met 31 maart 2022 hadden ondernemers de mogelijkheid om bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden aan te vragen als zij werden getroffen door de coronacrisis. Vanaf 1 april 2022 moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe belastingverplichtingen. Ondernemers moeten vanaf 1 oktober 2022 ook beginnen met het afbetalen van de belastingschuld die zij hebben opgebouwd tot 1 april 2022. Daarvoor krijgen zij vijf jaar de tijd.

Per brief van 9 maart 2023 heeft staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) de Tweede Kamer geïnformeerd over hoe het gaat met het afbetalen van de coronabelastingschulden. Uit de kamerbrief blijkt dat bijna 40% van de ondernemers die op 1 oktober 2022 een coronabelastingschuld had, achterloopt met het terugbetalen daarvan. Een substantieel deel daarvan loopt ook achter met het betalen van belastingschulden die vanaf 1 april 2022 zijn ontstaan.  

In de kamerbrief benadrukt de staatssecretaris dat het niet-nakomen van de terugbetalingsverplichting van de coronabelastingschulden en het niet betalen van de belastingvorderingen die vanaf 1 april 2022 verschuldigd zijn geworden, gronden zijn om de betalingsregeling van een ondernemer stop te zetten. Het stopzetten van een betalingsregeling heeft tot gevolg dat de ondernemer de volledige belastingschuld in één keer moet terugbetalen. Doet een ondernemer dat niet, dan kan de Belastingdienst invorderingsmaatregelen treffen waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Ook kan de Belastingdienst er dan voor kiezen om het faillissement van een ondernemer aan te vragen.

De ondernemer met een belastingschuld doet er dus goed aan om tijdig actie te ondernemen als hij voorziet dat hij niet langer aan de betalingsregeling van de Belastingdienst kan voldoen. De betalingsregeling voor de coronabelastingschuld kent diverse mogelijkheden om de betaaltermijn te verlengen of om de terugbetalingsverplichting tijdelijk op te schorten. Onder omstandigheden is de Belastingdienst ook bereid om een deel van de fiscale schuld kwijt te schelden, bijvoorbeeld als onderdeel van een WHOA-akkoord. Aan die kwijtschelding zijn wel strikte voorwaarden verbonden. De staatssecretaris maakt in zijn brief ook duidelijk dat ondernemers niet hoeven te rekenen op een algemene kwijtscheldingsregeling. Dat zou immers niet rechtvaardig zijn tegenover de ondernemers die wel aan hun betalingsverplichtingen voldoen.

Wilt u meer weten over wat het aflopen van de coronasteun voor uw onderneming kan betekenen? Luister dan naar aflevering 70 van onze podcast Licht op Legal, 'Terugbetaling van coronaschulden: Hoe gaat u hiermee om?'. In deze aflevering gaat Margreet Eveleens-van der Zwaag in op de terugbetaling van coronabelastingschulden en teveel ontvangen NOW-steun.

Dit is een Legal Update van Lucas van Walraven.

Download als pdf

Specialist(en)