Wij maken legal WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)
Oplossingsgericht

WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord)

Als gevolg van de recente economische ontwikkelingen komen steeds meer ondernemingen in zwaar weer terecht. Ook het aantal uitgesproken faillissementen neemt sinds kort weer toe. 

Per 1 januari 2021 is de bestaande Faillisementswet uitgebreid door de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA'). Met de uitbreiding van de Faillissementswet ontstaat voor ondernemers die failliet dreigen te gaan, de mogelijkheid om een akkoord aan te bieden aan schuldeisers en aandeelhouders om op die manier de schulden te saneren of de onderneming te herstructureren. Bent u ondernemer met schulden en wilt u weten wat de WHOA voor u kan betekenen? Of bent u schuldeiser en wilt u weten wat uw rechten zijn?

De WHOA

De WHOA maakt deel uit van de Faillissementswet en biedt ondernemers die in financiële moeilijkheden verkeren (schuldenaars) de mogelijkheid om alle schuldeisers (inclusief de preferente schuldeisers zoals de Belastingdienst) en aandeelhouders een (dwang)akkoord buiten faillissement aan te bieden. Op die manier kan een naderend faillissement worden voorkomen.

Het akkoord

Het akkoord zoals dat op basis van de WHOA kan worden aangeboden, kan door de schuldenaar of herstructureringsdeskundige worden vormgegeven. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • het aanpassen van rechten van schuldeisers
  • het saneren van schulden
  • het omzetten van schulden in aandelen
  • het wijzigen van rechten van aandeelhouders en/of het wijzigen of beëindigen van reguliere overeenkomsten (behalve arbeidsovereenkomsten)

De schuldenaar is vrij om te bepalen hoe het akkoord wordt vormgegeven en welke (groepen) schuldeisers bij het akkoord worden betrokken. Daarnaast dient het akkoord qua inhoud, proces en financiële onderbouwing te voldoen aan diverse eisen. Wilt u meer over weten de diverse eisen? Lees dan onze Legal Updates

Doorlooptijd  

Als een onderneming een akkoord aan haar schuldeisers wil aanbieden dan is het belangrijk dat het proces niet te lang duurt. Eén van de voordelen van deze nieuwe regeling is dat er binnen vijf weken al een akkoord kan zijn dat gehomologeerd (goedgekeurd) is door de rechtbank.

Om dat te realiseren is een goede voorbereiding, juridische begeleiding en goede afstemming met de schuldeisers heel belangrijk. Wanneer er discussies met schuldeisers ontstaan, dan is te verwachten dat de doorlooptijd langer zal zijn.

De WHOA-procedure in 7 stappen

Bent u schuldenaar en wilt u uw schuldeisers en/of aandeelhouders een akkoord aanbieden? De WHOA biedt hier de mogelijkheid toe. Onze specialisten hebben een WHOA-stappenplan opgesteld zodat u precies weet welke stappen gezet moeten worden. Bekijk hier het stappenplan

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze advocaten kunnen u juridisch begeleiden tijdens de gehele WHOA procedure. Zij hebben jarenlange ervaring met herstructureringen en omvangrijke faillissementen binnen onder andere de sectoren retail, zorg, bouw en horeca. Ook zijn onze advocaten voorbereid op de WHOA, niet alleen omdat zij het wetgevingstraject nauwgezet hebben gevolgd maar ook door het uitwerken van verschillende akkoordscenario's.

Daarnaast heeft Van Benthem & Keulen al jaren nauwe samenwerkingsverbanden met financiële dienstverleners. Deze samenwerkingsverbanden zorgen ervoor dat wij u volledig kunnen begeleiden, u één vast aanspreekpunt heeft en dat onze advocaten niet alleen voor schuldenaars, maar ook voor schuldeisers voortvarend en kundig kunnen optreden.

Wilt u meer weten over de WHOA?

Op de Q&A pagina van de WHOA vindt u naast algemene vragen en antwoorden over de WHOA ook vragen en antwoorden specifiek gericht op de schuldenaar en schuldeisers. 

Ook hebben wij een tiendelige reeks Legal Updates uitgebracht, waarin de verschillende onderdelen van de WHOA worden besproken en de belangrijkste punten uit de WHOA voor u op een rij worden gezet. Hieronder vindt u een selectie van de laatste Legal Updates over de WHOA. 

Daarnaast zijn er drie aflevering van onze podcast 'Licht op Legal' over de WHOA verschenen. In aflevering 20 van Licht op Legal legt Alice van der Schee uit wat de WHOA is, wat er gaat veranderen als de WHOA in werking treedt en wat de WHOA betekent voor ondernemingen met te veel schulden. In aflevering 21 van Licht op Legal legt Frank Nowee uit wat de WHOA betekent voor schuldeisers en leveranciers, waar je op moet letten bij het beoordelen van een (voorgesteld) WHOA akkoord en hoe je zelf een WHOA procedure kan opstarten. In aflevering 37 van Licht op Legal gaat Frank Nowee kort in op de WHOA en wanneer er gebruik gemaakt kan worden van de WHOA, staat hij stil bij de belangrijkste uitspraken van de afgelopen vijf maanden en geeft Frank tips aan zowel bedrijven die in problemen zitten als crediteuren.