Wij maken legal Beroepsaansprakelijkheid accountants
oplossingsgericht

Beroepsaansprakelijkheid accountants

Het accountantsberoep is er een van vele beroepsstandaarden. Die standaarden leven accountants natuurlijk zo goed als mogelijk na. Toch is de accountant steeds vaker het doelwit van schadeclaims. Niet alleen opdrachtgevers maar ook derden zien steeds vaker reden om het werk van hun accountant in twijfel te trekken. Zo kan een accountant de cijfers in een jaarrekening niet goed hebben gecontroleerd of verklaringen hebben afgegeven die achteraf bezien onjuist blijken te zijn. Maar wanneer is een aansprakelijkstelling terecht en is er daadwerkelijk sprake van een beroepsfout?

Onze aanpak

Een aansprakelijkstelling of tuchtklacht gaat geen enkele accountant in de koude kleren zitten. Ons team Accountantsaansprakelijkheid specialiseert zich in zaken die te maken hebben met zowel de civiele als tuchtrechtelijke (beroeps)aansprakelijkheid van accountants. Zo adviseren en procederen wij in zaken zowel voor als tegen accountants die worden beschuldigd van beroepsfouten. Liever wordt een procedure of een gang naar de tuchtrechter natuurlijk vermeden en wordt een geschil minnelijk afgedaan. Wanneer dat niet lukt, staan wij accountants en hun wederpartijen bij in een procedure. Niet alleen in gewone civiele geschillen of tuchtklachten maar ook in aansprakelijkstellingsprocedures door curatoren in faillissementen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ons team adviseert en (zo nodig) procedeert onder andere over:

  • Beroepsaansprakelijkheid van accountants tegen opdrachtgevers
  • Aansprakelijkheid van accountants tegen derden
  • Tuchtklachten bij de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven
  • Aansprakelijkheid van accountants in faillissementen