Expertise Herstructurering VBK
Wij maken legal Herstructurering
ondernemend

Herstructurering

Om uiteenlopende redenen kan een onderneming in financiële moeilijkheden raken. Het is van belang deze moeilijkheden op tijd te signaleren en vervolgens adequaat aan te pakken. De schade voor de onderneming kan hierdoor worden beperkt en een dreigend faillissement kan worden voorkomen.

Onze aanpak

Wij adviseren over – en werken aan – effectieve oplossingen. Ook hebben we veel ervaring met het onderhandelen met stakeholders als banken, (dwang-)crediteuren, fiscus en aandeelhouders.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Reorganisatie / kostenreductie
  • Sanering van schulden
  • Crediteurenakkoord
  • Sterfhuisconstructie
  • Activa- en passivatransactie
  • WHOA-akkoord

Bestuurdersaansprakelijkheid

Iedere bestuurder heeft een bijzondere positie binnen een onderneming. Zeker als deze in financieel zwaar weer verkeert of dreigt te verkeren. De bestuurder moet zich altijd bewust zijn van mogelijke aansprakelijkheden, rekening houdend met het belang van de onderneming. Welke beslissingen zijn nog verantwoord? Welke niet? Wij adviseren bestuurders in deze fase en bij een daadwerkelijke aansprakelijkstelling.

Schadebeperking en kansen bij insolventie van derden

In het geval van insolventie van een derde is het van belang dat uw rechten worden veiliggesteld. Komt bijvoorbeeld uw handelspartner in zwaar weer terecht of gaat hij failliet, dan zoeken wij naar oplossingen waardoor de verplichtingen naar u zo veel mogelijk worden nagekomen of de schade wordt beperkt. Ook helpen wij u bij het benutten van kansen in een dergelijke situatie.

Zo kunnen wij u begeleiden bij een doorstart van de activiteiten van een failliete concurrent of handelspartner. Onze ervaring in het afwikkelen van surseances en faillissementen zorgt ervoor dat wij vanuit meerdere invalshoeken kunnen adviseren.

'Faillissementsproof'

Wij zijn er niet alleen voor bedrijven in zwaar weer: ook financieel gezonde bedrijven ondersteunen wij. Toekomstige risico’s brengen wij in kaart, en indien nodig worden deze op tijd bijgestuurd. Juist in goede tijden bestaat de ruimte om de onderneming meer (kosten)efficiënt te maken. In feite maken wij uw onderneming ‘faillissementsproof’.