Wij maken legal Herstructurering
ondernemend

Herstructurering

Hoewel de economie na de kredietcrisis van 2008 de laatste jaren weer floreerde, zien we dat de markt momenteel instabiel is. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de aanzienlijke stijging van de energie- en grondstofprijzen zijn een paar oorzaken hiervan. Ondernemingen, klein of groot, kunnen hierdoor in meer of mindere mate getroffen worden.

Indien u merkt dat de verschillende crisissen ook op uw bedrijf impact hebben, is het verstandig om in een vroeg stadium een herstructureringsspecialist aan boord te halen. Waarom? Omdat een herstructureringsspecialist op een praktische en oplossingsgerichte manier kijkt naar uw onderneming en de situatie goed en objectief analyseert.

Ons multidisciplinaire herstructureringsteam

Bij herstructurering van een organisatie is het essentieel dat alle facetten van een organisatie in beeld komen zodat kan worden bezien hoe de organisatie toekomstbestendig kan worden gemaakt. Dat vraagt om een multidisciplinair team van ervaren specialisten, dat niet alleen kijkt naar de financiële situatie van uw organisatie maar ook de impact op bijvoorbeeld het personeelsbestand kan beoordelen. Een team dat beschikt over de kennis en ervaring om u te adviseren en begeleiden bij het maken van de juiste keuzes en dat u kan helpen bij het herstructureren van uw bedrijf.

Ons team Herstructurering bestaat daarom uit advocaten en (kandidaat-notarissen) met specialistische kennis en ruime ervaring op het gebied van financieringen, ondernemingsrecht en (distressed) M&A, arbeidsrecht en insolventierecht. Het team is zeer ervaren en is gewend om multidisciplinair samen te werken en oplossingen te bedenken voor onze cliënten die zelf (dreigen) in zwaar weer (te komen te) verkeren of die geconfronteerd worden met (handels)partners in zwaar weer.

Samen met een herstructureringsspecialist en/of het multidisciplinaire team worden verschillende scenario's uitgewerkt, krijgt u advies over mogelijke oplossingen en wordt een definitief plan bedacht om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Is uiteindelijk een faillissement toch onafwendbaar? Ook dan staat ons team klaar om u te ondersteunen en de gevolgen van het faillissement zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Ons team Herstructurering adviseert en zo nodig procedeert onder andere over:

 • Herstructureren van operationele activiteiten
 • Het veiligstellen van bedrijfsonderdelen
 • Begeleiden crediteurenakkoord (o.a. via een WHOA-traject)
 • Aantrekken van nieuwe financiering (eigen en vreemd vermogen)
 • Advisering over kredietopzegging
 • Distressed M&A: aankoop en verkoop bij dreigend faillissement
 • Collectief ontslag werknemers
 • Sociaal plan en arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschapsvraagstukken
 • Risico's voor bestuur en toezichthouders bij herstructurering
 • Uitwinning van zekerheden of het voorkomen daarvan
 • Begeleiden van doorstart uit faillissement
 • Begeleiden aanvraag surseance of faillissement

'Faillissementsproof'

Wij zijn er niet alleen voor bedrijven in zwaar weer: ook financieel gezonde bedrijven ondersteunen wij. Toekomstige risico’s brengen wij in kaart, en indien nodig worden deze op tijd bijgestuurd. Juist in goede tijden bestaat de ruimte om de onderneming meer (kosten)efficiënt te maken. In feite maken wij uw onderneming ‘faillissementsproof’.