Coronavirus kan overmacht opleveren

06-03-2020

Dagelijks zijn in het nieuws updates te lezen over het coronavirus. De verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor de commerciële handel. Sommige bedrijven sluiten bijvoorbeeld tijdelijk hun deuren of krijgen geen voorraden meer aangeleverd, waardoor zij niet meer kunnen leveren. Partijen die door het coronavirus niet op tijd geleverd krijgen of zelf niet op tijd kunnen leveren zullen vaak een beroep doen op overmacht (ook wel: ‘force majeure’) of hiermee te maken krijgen. Wat betekent dit?

De overeenkomst

Vaak is in de tekst van de overeenkomst of de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden geregeld (1) wanneer sprake is van overmacht en (2) wat de gevolgen van een overmachtssituatie zijn. 

Nederlandse wet

Is geen sprake van een specifieke clausule over overmacht, dan vallen partijen bij overeenkomsten die door het Nederlands recht worden beheerst terug op de Nederlandse wet. Of sprake is van overmacht is dan afhankelijk van de specifieke situatie.

Vragen die spelen zijn bijvoorbeeld ‘In hoeverre heeft de overheid maatregelen opgelegd?’ ‘Kan een product ook via een andere leverancier geleverd worden?’ ‘Hadden partijen al bij het plaatsen van de bestelling kunnen weten dat niet geleverd zou kunnen worden in verband met het coronavirus?’.

In ieder geval moet duidelijk zijn dat het écht niet meer mogelijk is voor de leverancier om te leveren en dat partijen bij het afspreken van de levering nog niet wisten dat dit zou gaan gebeuren.

Consequenties

Als sprake is van een overmachtssituatie is de leverancier die zich op overmacht beroept geen schadevergoeding verschuldigd als hij niet tijdig aflevert. Wel kan de afnemer de overeenkomst ontbinden als aan de ontbindingsvereisten is voldaan, omdat overmacht niet aan ontbinding in de weg staat.

Indien u te maken krijgt met een situatie van overmacht vanwege het coronavirus, begeleiden wij u daar graag bij en kunt u contact met ons opnemen. 

Daarnaast attenderen wij u graag op onze podcast ‘Licht op Legal Special’. In deze speciale editie gaat onze advocaat en partner Pieter Mantel in op het coronavirus en dé juridische aandachtspunten op de werkvloer. U kunt de podcast beluisteren via onze website, Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp.

Dit is een Legal Update van Renske Verhoeff.

Download als pdf

Specialist(en)