Vanaf vandaag is de Geoblocking Verordening van kracht: is uw bedrijf er klaar voor?

03-12-2018

Vanaf vandaag is de Geoblocking Verordening van kracht. De verordening wordt door de Europese wetgever gezien als een belangrijk onderdeel van de strategie voor een digitale interne markt. Het fenomeen ‘geoblocking’ staat dan ook al geruime tijd op de agenda van de Europese Commissie.

We spreken van geoblocking als handelaren die in een lidstaat opereren, de toegang tot hun online-interfaces, zoals websites en apps, blokkeren of beperken voor klanten uit andere lidstaten die grensoverschrijdende transacties willen verrichten. Het bekendste en meest voorkomende voorbeeld van geoblocking is het ‘re-routen’ van een klant die een website in het buitenland bezoekt naar een website in de eigen lidstaat van de klant.

De Geoblocking Verordening verbiedt geoblocking en geodiscriminatie:

  • Een handelaar mag de toegang tot zijn online-interface niet blokkeren of beperken op basis van de nationaliteit, woon- of verblijfplaats van de klant;
  • Een handelaar mag een klant niet, op basis van diens nationaliteit, woon- of verblijfplaats, ‘re-routen’ naar een andere online-interface, tenzij de klant zijn uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke doorgeleiding heeft gegeven;
  • Een handelaar mag geen verschillende algemene toegangsvoorwaarden toepassen op basis van de nationaliteit, woon- of verblijfplaats van de klant. Dit verbod zal overigens niet leiden tot een verplichting voor de handelaar om in elke EU lidstaat actief te zijn. Het moet voor de klant wel mogelijk zijn om vanuit een lidstaat te bestellen waar de handelaar niet actief is. De bestelde producten kunnen vervolgens worden opgehaald bij bijvoorbeeld een pick-up point in een land waar de handelaar wel actief is. Daarnaast ziet het verbod, in tegenstelling tot prijsdiscriminatie, niet op prijsdifferentiatie;
  • Een handelaar mag niet discrimineren met betrekking tot de door hem aanvaarde betaalmiddelen. Dit houdt in dat de handelaar, indien hij Visa creditcards accepteert, elke Visa creditcard moet accepteren, ongeacht de nationaliteit, woon- of verblijfplaats van de klant;
  • Overeenkomsten die passieve verkopen (verkoop in reactie op spontane bestellingen) beperken zijn nietig.

Het huidige mededingingsrecht kent al handvatten om geoblocking en geodiscriminatie tegen te gaan. Daarvoor is echter wel vereist dat sprake is van een overeenkomst in de zin van het kartelverbod. Het verbod in de Geoblocking Verordening zorgt ervoor dat het verbod op geoblocking en geodiscriminatie ook ziet op eenzijdige en intra-concern geoblocking-maatregelen.

Het is nog wel de vraag wanneer in Nederland handhavend zal worden opgetreden tegen overtredingen van de Geoblocking Verordening.Het wetsvoorstel dat de Autoriteit Consument & Markt zal aanwijzen als toezichthoudende instantie moet nog worden aangenomen.

Twijfelt u of uw website of voorwaarden op de juiste wijze zijn ingericht? Wij denken graag met u mee.

Dit is een Legal Update van Mariska Nijenhof-Wolters.

Download als pdf

Specialist(en)