Wij maken legal Herstructureren en reorganiseren
werkend

Herstructureren en reorganiseren

Ondernemingen moeten bijsturen wanneer dat nodig is. Soms komen resultaten onder druk te staan en moet u uw onderneming aanpassen aan de realiteit van het moment. Herstructureren biedt dan vaak een oplossing. Onderdeel van het herstructureren van uw organisatie kan reorganisatie zijn want personele kosten wegen vaak zwaar door en aanpassing van de personele bezetting kan in veel gevallen een oplossing bieden. Denk daarbij aan een reductie in fte’s of het afstoten van activiteiten. Ook kan het gaan om het bijsturen in cao’s, arbeidsvoorwaarden of pensioen. Dit kan leiden tot forse gevolgen, niet alleen voor de onderneming, maar ook voor de betrokken medewerkers.

Wat is de impact van een herstructurering of reorganisatie op uw organisatie?

Het doorvoeren van een herstructurering of reorganisatie is geen eenvoudige opgave. De organisatie ligt onder een vergrootglas en vaak staat de continuïteit van de onderneming op het spel. Een herstructurering vraagt om een projectmatige aanpak, waarbij stakeholders als de ondernemingsraad en vakorganisaties in een vroeg stadium worden betrokken. Onder die omstandigheden heeft een werkgever behoefte aan expertise en begeleiding om het project op een verantwoorde en efficiënte manier tot een goed resultaat te brengen.

De afweging wel of niet reorganiseren?

Bij de overweging van een reorganisatie is het goed om uzelf het volgende te realiseren:

 • Een reorganisatie vergt doorlooptijd om aan alle processtappen te kunnen voldoen
 • Een reorganisatie vergt goede voorbereiding om verrassingen achteraf te voorkomen
 • Een reorganisatie vergt durf: wat is een goede balans tussen kansen en risico’s?
 • Een reorganisatie heeft een groot afbreukrisico: hoe houd je vast aan de eigen koers zonder daarbij commitment van medezeggenschap, vakbonden en personeel te verliezen?

Praktische tips

 • Weeg periodiek af of de arbeidsvoorwaarden in de onderneming nog passend en marktconform zijn
 • Heroverweeg de toepasselijkheid van cao’s en (bedrijfstak)pensioenfondsen en grijp in waar nodig
 • Zorg bij een reductie voor een helder businessplan en een modern sociaal plan
 • Ken de regels om te begrijpen welke risico’s verantwoord zijn
 • Gebruik het moment: verken of de noodzaak van ingrijpen nu, kan leiden tot een betere, efficiëntere organisatie voor de toekomst

Juist omdat het doorvoeren van een herstructurering of reorganisatie geen eenvoudige opgave is, is het verstandig dat u zich tijdig laat adviseren en begeleiden om het project op een verantwoorde en efficiënte manier tot een goed resultaat te brengen.

Wat kan van Benthem & Keulen voor u betekenen?

De specialisten van Van Benthem & Keulen begeleiden omvangrijke herstructureringen en reorganisaties. We hebben de praktijkervaring en gespecialiseerde kennis die nodig is om een herstructurering op een doeltreffende manier uit te voeren. We adviseren (en nemen zo nodig de lead) als het gaat om de projectplanning, de contacten met vakbonden en OR, ontslagselectie, plaatsingsproces en afwikkeling. We geven een inschatting van het benodigde budget en beheersen de risico’s. Vaak maken we gebruik van een projectteam, waarin onze doorgewinterde specialisten adviseren over de strategie en onderhandelen over de afwikkeling van individuele contracten.

Recente zaken

 • Advisering van cliënten in farmacie en retail over de toepasselijkheid van cao’s en pensioenfondsen
 • Planning en realisatie van een herstructurering in de ICT-sector
 • Advisering over gefaseerde reorganisatie in de financiële dienstverlening
 • Advisering over activa / passiva transacties: overgang van onderneming en pensioen
 • Advisering over ontslagselectie en sociaal plan