Evelien Brussee
Advocaat Arbeid & Pensioen

Evelien Brussee

Advocaat Arbeid & Pensioen

Evelien Brussee is sinds februari 2019 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Evelien adviseert en procedeert over uiteenlopende vraagstukken op het gebied van zowel het collectieve als individuele arbeidsrecht. Evelien heeft een kritische juridische blik die zij graag inzet om tot een praktische oplossing te komen, toegespitst op de positie en wensen van haar cliënt. Daarnaast verzorgt zij regelmatig cursussen en workshops voor cliënten.

Specialismen

  • Arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden
  • CAO en medezeggenschap
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Inhuur van arbeidskrachten
  • Ontslag op staande voet
  • Overgang van onderneming
  • Reorganisatie
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Meer over Evelien Brussee

Evelien volgde de master Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht en de gespecialiseerde master Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. In 2022 heeft Evelien de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie cum laude afgerond.

Evelien is lid van Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland, de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).