'Wet werken waar je wilt' verworpen door Eerste Kamer: geen extra ruimte voor hybride werken

27-09-2023

Op 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer het veelbesproken wetsvoorstel 'Wet werken waar je wilt' verworpen. Het voorstel was bedoeld om werknemers meer ruimte te bieden om vanaf een andere plaats, bijvoorbeeld vanuit huis, te werken. Een werkgever zou een verzoek van de werknemer daartoe niet zomaar mogen afwijzen, maar een zorgvuldige belangenafweging moeten maken naar 'redelijkheid en billijkheid'. Dit voorstel heeft het dus niet gehaald.

De Wet flexibel werken blijft daarmee in huidige vorm van kracht. Onder deze wet kan de werknemer aan de werkgever een verzoek doen om (deels) vanaf een andere plaats dan kantoor te werken. Een werkgever moet een dergelijk verzoek in overweging nemen, maar mag vervolgens – gemotiveerd en schriftelijk – tot afwijzing overgaan. Dit blijft dus de norm.

Wij raden werkgevers echter nog steeds aan om een visie te ontwikkelen op hoe hybride werken past binnen de organisatie en dit uit te werken in bedrijfsbeleid. Let op, een cao kan nog steeds dwingende bepalingen bevatten over (een recht op) thuiswerken.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten uit het team Arbeid & Pensioen. Dit is een Legal Update van Anne Haverkort en Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)