Handreiking voor meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd

22-05-2023

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, heeft afgelopen woensdag 17 mei 2023 een handreiking gepubliceerd: 'Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer'. Deze handreiking, een pilotversie, is bedoeld als hulpmiddel in de aanpak van meldingen waar bedrijven zelf mee aan de slag kunnen. Ook is de handreiking onderdeel van een breder pakket dat cultuurverandering in organisaties moet inspireren. Vanuit de ervaringen met de pilotversie wordt toegewerkt naar een handreiking 1.0.

Wat staat er in de handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

De handreiking beschrijft het gehele proces van het binnenkomen van een melding en de stappen die daarop volgen, inclusief de verschillende interventies en, waar passend en gewenst, ook het uitvoeren van een onderzoek. De handreiking deelt het proces op in verschillende fasen, kortweg:

  • Fase 0: Wees voorbereid op een melding. Het advies is om een plan van aanpak gereed te hebben om te handelen bij meldingen, dus al vóór een melding binnenkomt. In dit verband wordt niet alleen een klachtenregeling genoemd, maar bijvoorbeeld ook het introduceren van een gedragscode en de mogelijkheid tot het instellen van een vertrouwenspersoon.
  • Fase 1: Beslis wat te doen met de melding. Het gaat hier om een juiste opvolging van de melding, voor zowel de melder als de organisatie. De melding en context wordt in kaart gebracht waarna (tijdelijke) interventies worden overwogen en ingezet. Daarbij kan een onderzoek in de rede liggen, maar andere interventies (bijvoorbeeld een gesprek of mediation) kunnen passender zijn.
  • Fase 2: Voer de gekozen opvolging zorgvuldig uit: In deze fase wordt opvolging gegeven aan de melding, met oog voor de betrokkenen en omgeving. De handreiking geeft 'tips en tricks' voor verschillende interventies, van een correctief gesprek tot een (nader) onderzoek naar de melding (bijvoorbeeld een cultuur of meldingenonderzoek).
  • Fase 3: Leer van het meldproces: Tot slot wordt het proces geëvalueerd en wordt zorggedragen voor de betrokkenen. Waar nodig kan het beleid binnen de organisatie worden aangescherpt.

Juiste opvolging van een melding blijft maatwerk

Voor iedere fase deelt de handreiking de nodige tips om werkgevers houvast te bieden bij het oppakken c.q. opvolgen van meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wel benadrukt Mariëtte Hamer dat de juiste opvolging uiteindelijk maatwerk is.

Voor meer informatie over of ondersteuning bij het opvolgen van meldingen binnen uw organisatie, kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten uit het team Arbeid & Pensioen.

Dit is een Legal Update van Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)