Duidelijkheid over het vakantieloon van een zieke werknemer

21-12-2021

In een recente uitspraak van het Hof van Justitie is duidelijkheid geboden over de vraag welk vakantieloon een werkgever dient te betalen aan een zieke werknemer die vakantiedagen opneemt. Volgens het hof dient 100% van het gebruikelijke loon te worden uitbetaald en dus niet een wegens arbeidsongeschiktheid lager loon (van bijvoorbeeld 70%).

De kantonrechter van de rechtbank Rotterdam had eerder al geoordeeld dat een zieke werknemer die zijn jaarlijkse vakantie opneemt, tijdens die vakantieperiode niet mag worden gekort op zijn loon om zo dezelfde vergoeding te ontvangen als tijdens het langdurig ziekteverlof. In de praktijk werd dat niet altijd gevolgd en bestond er discussie. Het Hof van Justitie heeft inmiddels dus duidelijkheid geboden naar aanleiding van prejudiciële vragen van een Nederlandse rechter (rechtbank Overijssel).

Uit vaste rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een werknemer tijdens vakantie het loon dient te ontvangen dat vergelijkbaar is met gewerkte periodes. Achtergrond hiervan is dat voorkomen moet worden dat een werknemer zijn jaarlijks betaalde verlof niet opneemt, omdat hij daarvan financieel nadeel zou kunnen ondervinden. Dit leidt ertoe dat bij de vaststelling van het vakantieloon tijdens ziekte geen rekening mag worden gehouden met een loonkorting tijdens ziekte in de periode voorafgaand aan deze vakantie. Zou dat wel worden toegestaan, dan zou de waarde van het recht op jaarlijkse vakantie afhankelijk worden gemaakt van de datum waarop die vakantie wordt opgenomen en daarvan zou een werknemer financieel nadeel kunnen ondervinden.

Het voorgaande betekent dat een werknemer recht heeft op een vakantieloon van 100% van het overeengekomen loon, zonder dat rekening wordt gehouden met de omstandigheid dat het bedrag van dat loon is verminderd als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het is als werkgever raadzaam na te gaan of dit goed is ingeregeld. Voor vragen kunt u uiteraard altijd contact met één van onze specialisten opnemen.

Dit is een Legal Update van Evelien Brussee.

Download als pdf

Specialist(en)