Een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst voor platformwerkers: een voorstel met het oog op Europeesrechtelijke houdbaarheid

15-11-2021

In Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk 2021, nummer 7 (TAP 2021/255) schreef Maurits Michon het artikel 'Een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst voor platformwerkers: een voorstel met het oog op Europeesrechtelijke houdbaarheid'. 

Mede naar aanleiding van het rapport van de Commissie-Borstlap en de daarin voorgestelde ‘werknemer, tenzij’-benadering heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 11 november 2020 aangekondigd te zullen onderzoeken of een weerlegbaar rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst voor platformwerkers kan worden opgenomen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarmee moet de kwetsbare positie van platformwerkers op de arbeidsmarkt worden versterkt.

In dit artikel wordt door Maurits onderzocht hoe een dergelijk rechtsvermoeden kan worden vormgegeven zodat deze Europeesrechtelijk houdbaar is en wordt een concreet rechtsvermoeden geformuleerd. De Commissie-Borstlap heeft in haar rapport namelijk aangekaart dat een rechtsvermoeden (‘werknemer, tenzij’-benadering) vanuit Europeesrechtelijk perspectief waarschijnlijk problematisch zal zijn.

Download in pdf

Specialist(en)