Sylvia Gerdes
Advocaat Arbeid & Pensioen

Sylvia Gerdes

Advocaat Arbeid & Pensioen

Sylvia Gerdes is sinds 2000 als advocaat werkzaam bij van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen.

Wat Sylvia onderscheidt als advocaat is dat zij een snelle, doortastende en doelgerichte ondersteuning van haar cliënten vanzelfsprekend vindt.  

Sylvia werkt sinds 1995 in de advocatuur en is dan ook een ervaren arbeidsrechtadvocaat. Zij heeft een gedegen vakinhoudelijke kennis opgebouwd en veel praktijkervaring opgedaan, waardoor zij een scherp oog heeft gekregen voor pragmatische oplossingen. Sylvia heeft zich in het bijzonder toegelegd op collectief ontslag, vraagstukken met betrekking tot ziekte en re-integratie en de aanstelling en het ontslag van (statutair)directeuren. Ook adviseert zij vaak in medezeggenschapskwesties (WOR) aan werkgevers en aan ondernemingsraden.

Specialismen

  • Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden
  • Concurrentie- en relatiebedingen
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Medezeggenschap
  • Overgang van onderneming
  • Reorganisatie
  • Statutair bestuurders
  • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
  • Ziekte, re-integratie en arbeidsomstandigheden

Meer over Sylvia Gerdes

Sylvia is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), De Vereniging voor Arbeidsrecht (de VvA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland (VAAMN). Daarnaast is Sylvia voorzitter van de bezwarencommissie van de gemeente waar zij woont.