Arno van Beurden
Advocaat Arbeid & Pensioen

Arno van Beurden

Advocaat Arbeid & Pensioen

Arno van Beurden is sinds 1989 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Arbeid & Pensioen. Van 1999 tot 2022 was hij partner bij kantoor. De expertise van Arno is: de rechtspositie van statutair bestuurders en arbeidsrecht in de zorg.

Wat Arno onderscheidt als advocaat is dat hij in zijn dienstverlening praktische en concrete adviezen geeft vanuit een jarenlange ervaring en gedegen vakkennis. Hij bouwt graag een langjarige samenwerking met zijn cliënten op.

Arno bedient cliënten in de maakindustrie, de retail, de life-sciences en gezondheidszorg en adviseert zijn cliënten vanuit een gedegen kennis van de markt waarin zij zich bewegen. 

Arno is vaste spreker bij ons permanente nascholingsprogramma, de "Masterclass Arbeidsrecht", die tweemaal per jaar wordt verzorgd.

Specialismen

  • Reorganisaties
  • Disfunctioneren en ontslag
  • Ziekte
  • Statutaire bestuurders
  • Medezeggenschap
  • Individuele arbeidsvoorwaarden

Meer over Arno van Beurden

Arno heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Arno is lid van de Vereniging voor Arbeidsrechtadvocaten, de Vereniging voor Gezondheidsrecht en wordt geregeld gevraagd op te treden als arbiter. Daarnaast is Arno raadsheer plaatsvervanger bij het Hof Den Haag. Arno heeft in de loop der jaren een groot aantal nevenfuncties bekleed op maatschappelijk gebied.
Dit betreft functies in de zorg, waar hij lid is geweest van een Raad van Toezicht en voorzitter van een klachtencommissie. Ook bekleedde Arno diverse functies in de culturele sector.

Tot slot is Arno lid geweest van de landelijke commissie voor de verklaringen omtrent het gedrag en lid en voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Penitentiaire Inrichting Wolvenplein te Utrecht.