ESG & Procederen

De aandacht voor ESG-onderwerpen of nieuwe ESG-regelgeving kan logischerwijs ook zorgen voor procedures op dit gebied. In Nederland is één van de bekendste zaken de procedure die Milieudefensie tegen Shell had aangespannen en waarin het Hof Den Haag heeft geoordeeld dat Shell haar Co2-uitstoot met 45% moet reduceren in 2030 ten opzichte van 2019. De verwachting is dat de komende jaren steeds vaker geprocedeerd gaat worden. Bij (mogelijke) procedures kan ook gedacht worden aan zaken over greenwashing/concurrentievervalsing. Hoe bereidt uw onderneming zich voor op de ESG richtlijnen en wat kan u doen om procederen te voorkomen? Mocht het dan toch tot een procedure komen: Waar moet u op letten en welke consequenties heeft het voor uw onderneming?

Wat kan van Benthem & Keulen voor u betekenen?

Ons ESG team staat u graag bij in discussies met andere partijen. Daarbij zoeken we natuurlijk altijd naar mogelijke oplossingen, maar wordt er op het scherpst van de snede geprocedeerd indien nodig.

Ons multidisciplinair ESG team bestaat uit specialisten die enerzijds specialistische kennis hebben op hun vakgebied en anderzijds veel kennis hebben van ESG en de wet- en regelgeving daarvan. Zij zijn gewend om samen te werken en vanuit de uitdagingen en vraagstukken vanuit een onderneming te werken. Daardoor kunnen zij heel specifiek en ondernemingsgericht met u meedenken over uw huidige situatie en kunnen zij snel in kaart brengen welke nieuwe ESG-verplichtingen specifiek voor uw onderneming gelden.

Heeft u vragen over procedures, neem dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.