Licht op Legal: Onteigening: Wat verandert er onder de Omgevingswet?

02-11-2021

Dit is aflevering 47 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Alrik Bijkerk, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op onteigening onder de Omgevingswet.

Naar alle verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is de aanvullingswet Grondeigendom, waarin de grondbeleidsinstrumenten zijn opgenomen. In deze podcast gaat Alrik in op onteigening en het voorkeursrecht. Alrik bespreekt wat het huidige proces van onteigening en voorkeursrecht is en wat er gaat veranderen als de Omgevingswet in werking treedt. Daarnaast gaat hij onder andere in op de nieuwe bekrachtigingsprocedure en het overgangsrecht. Tenslotte geeft hij tips aan zowel overheidsjuristen als ontwikkelaars.

Wilt u meer informatie over de aanvullingswet Grondeigendom? Neem dan contact op met Alrik Bijkerk of lees de blogreeks die Alrik samen met collega Carmen Corsten schreef over dit onderwerp. De blogreeks is onderdeel van onze maandelijkse Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'.

In de podcast wordt als inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet genoemd 1 juli 2022. Inmiddels is dit geworden 1 januari 2023. De inhoud van de podcast is voor het overige onverminderd actueel.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)