Wij maken legal Onteigening
duurzaam

Onteigening

De onteigeningswet geeft de overheid de mogelijkheid om gronden, die zij niet vrijwillig kan verwerven, te onteigenen. Onteigening kan plaatsvinden voor de realisatie van een bestemmingsplan, ter realisatie van een woonwijk of bedrijventerrein maar ook voor aanleg van infrastructuur of een natuur- of recreatiegebied of voor dijkversterkingsprojecten en hoogwaterbescherming.

Onze aanpak

Onze aanpak is pragmatisch en gedegen. Ons ervaren team bestaat uit drie topspecialisten. Twee daarvan, Frank Mulder en Monique Rus, zijn auteur van ‘Het Handboek Onteigening’. Zij treden ook regelmatig op als docent onteigeningsrecht. Frank Mulder treedt daarnaast op als onafhankelijk rechtbank-/ hofdeskundige.

Met de Aanvullingswet grondeigendom (verwachte inwerkingtreding 2021) zal de onteigeningsprocedure op essentiële onderdelen veranderen. Ons team adviseert u graag over de praktische consequenties van deze wijzigingen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Onze werkzaamheden omvatten het gehele proces van onteigening, te beginnen met de onderhandelingen voorafgaand aan de administratieve procedure en het maken van strategische keuzes. Verder kunnen wij u begeleiden bij het voeren van de administratieve procedure bij de Kroon. Ook voeren wij voor u de gerechtelijke procedure.

Voor wie werken wij?

Wij staan zowel grondeigenaren als overheden bij.

Recente zaken Onteigening

  • Het voeren van onteigeningsprocedures ten behoeve van infrastructurele projecten
  • Het adviseren en procederen namens een projectontwikkelaar bij de onteigening van grond met een bepaalde verwachtingswaarde