Wij maken legal Gedoogplichten
duurzaam

Gedoogplichten

Bij aanleg van kabels, leidingen en waterstaatswerken kan onteigening een te zwaar middel zijn. In die gevallen kan de overheid op verzoek van een partij een gedoogplicht opleggen. De bekendste gedoogplichten zijn die op grond van de Waterwet, de Telecommunicatiewet en de Belemmeringenwet Privaatrecht.

De gedoogplicht wordt breed ingezet ten gevolge van de energietransitie en het realiseren van de gestelde klimaatdoelstellingen, denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de aanleg van zonneparken, windparken en WKO 's.

Onze aanpak

Tot ons team behoren topspecialisten op het gebied van gedoogplichten in Nederland. Wij ondersteunen regelmatig partijen bij het hele proces van het verkrijgen van een gedoogbeschikking. Dat begint al bij de onderhandeling waarin wij nauw samenwerken met rentmeester en taxateurs.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Ondersteuning bij aanvragen en de verdere procedure tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking
  • Advisering over gedoogplichten
  • Procedures over gedoogplichten

Ook de gedoogplichten worden in 2021 in de Omgevingswet opgenomen. Over de consequenties van de wijzigingen die daarmee gepaard gaan adviseren wij u graag.

Voor wie werken wij?

Op het gebied van gedoogplichten zijn wij een van dé specialisten in Nederland. Wij staan zowel de aanlegger van het werk bij (zoals waterschappen, waterleidingbedrijven en ontwikkelaars van duurzame energie), als de rechthebbende die met het opleggen van een gedoogplicht wordt geconfronteerd.

Recente zaken Gedoogplichten

  • Het optreden als onafhankelijk adviseur van Rijkswaterstaat bij oplegging van gedoogplichten
  • Het bijstaan van de leidingbeheerder tijdens onderhandelingen over het leggen van leidingen