Licht op Legal: Gedoogplichten: Wat verandert er als de Omgevingswet in werking treedt?

25-01-2022

Dit is aflevering 52 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Carmen Corsten, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Van Benthem & Keulen, in op gedoogplichten onder de Omgevingswet.

Op 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Ook gedoogplichten maken onderdeel uit van deze wet. In de huidige wetgeving zijn gedoogplichten in verschillende afzonderlijke wetten geregeld. In de Omgevingswet worden (nagenoeg) alle regelingen voor gedoogplichten in één hoofdstuk gebundeld. Wat betekent dit in de praktijk?

In deze podcast legt Carmen uit wat een gedoogplicht is, welke verschillende gedoogplichten er zijn en aan wie een gedoogplicht kan worden opgelegd. Daarnaast bespreekt Carmen de belangrijkste wijzigingen voor gedoogplichten onder de Omgevingswet ten opzichte van de huidige wetgeving. Carmen sluit de podcast af met de consequenties van deze wijzigingen voor initiatiefnemers en rechthebbenden.

Wilt u meer informatie over gedoogplichten? Neem dan contact op met Carmen Corsten of lees de blogreeks die Carmen schreef over dit onderwerp. De blogreeks is onderdeel van onze maandelijkse Nieuwsbrief 'Aftellen naar de Omgevingswet'.

In de podcast wordt als inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet 1 juli 2022 genoemd. Inmiddels is dit geworden 1 januari 2024. De in de podcast genoemde uiterlijke datum voor het indienen van een gedoogbeschikking bij Rijkswaterstaat is daarmee niet meer 1 maart 2022, maar 1 september 2023 (vier maanden voor inwerkingtreding van de Omgevingswet). Voor het overige is de inhoud van de podcast onverminderd actueel.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)