Wij maken legal Schaarse rechten
duurzaam

Schaarse rechten

Wat hebben marktkramen, rondvaartboten, oliebollenkramen, subsidies, coffeeshops en FM-radiostations met elkaar gemeen? Zij hebben allemaal te maken met schaarse publieke rechten. Voor overheden is het daarom opletten geblazen bij de verdeling van dergelijke rechten. Hoe pakt u dit binnen uw gemeente op? 

Wat zijn schaarse rechten?

Een recht (of vergunning) is schaars als het aantal aanvragers groter is dan het aantal beschikbare vergunningen. Er is sprake van een maximumaantal vergunningen omdat de overheid een expliciet of impliciet vergunningenplafond hanteert. 

Bij de verdeling van schaarse vergunningen is cruciaal dat aan potentiële aanvragers gelijke kansen worden geboden. Om dit te waarborgen moet het hele selectieproces zorgvuldig, onpartijdig en transparant worden vormgegeven. 

De Europese Dienstenrichtlijn is een katalysator geweest voor de rechtsontwikkeling, maar de rechtsnorm van het bieden van gelijke kansen is ook in het nationale recht van toepassing. 

Wat zijn vergunningen met schaarse effecten?

Bij een vergunning met een schaars effect hanteert de gemeente of een andere overheid geen expliciet of impliciet vergunningenplafond. Een vergunning met een mogelijk schaars effect veronderstelt een weigeringsgrond die 'gevoelig' is voor het aantal al verleende vergunningen. Met andere woorden: de vergunningverlening aan partij A kan tot gevolg hebben dat partij B op een later moment geen vergunning meer kan krijgen. Ook bij een vergunningenstelsel waar dergelijke schaarse effecten kunnen optreden is het voor een gemeente opletten geblazen. 

Wilt u meer weten over schaarse rechten?

Binnen ons team Bestuurs- en Omgevingsrecht zijn Merel Holtkamp en Reimer Helder specialisten op het gebied van schaarse rechten. Zij hebben ruime ervaring in het adviseren van gemeenten over schaarse vergunningen en het ontwerpen van procedures die aan de eisen van de Dienstenrichtlijn en de nationale rechtsnorm van het bieden van gelijke kansen voldoen.