Wij maken legal Huisvestingswet
duurzaam

Huisvestingswet

Er waren in 2021 circa 378 duizend woningvragers en 99 duizend beschikbare woningen, waarmee het woningtekort uitkomt op 279 duizend woningen. De spanning op de woningmarkt zal mogelijk alleen maar verder toenemen omdat het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen aanzienlijk minder is ten opzichte van 2021[1] . De huidige situatie op de woningmarkt brengt daarom veel uitdagingen met zich voor gemeenten. Hoe gaan gemeenten om met het woningtekort binnen hun gemeenten? De Huisvestingswet biedt gemeenten onder meer de mogelijkheid om in een Huisvestingsverordening een vergunningplicht op te nemen voor de verhuur van bepaalde categorieën woonruimten, zoals voor sociale huurwoningen. Daarnaast biedt de wet ook de mogelijkheid om in een Huisvestingsverordening regels inzake 'opkoopbescherming' op te nemen voor 'goedkope' en 'middeldure' koopwoningen.   

Onderwerpen Huisvestingswet

In de blogreeks Huisvestingswet bespreken onze specialisten 5 onderwerpen die vallen onder de Huisvestingswet. Daarbij zal onder meer worden ingegaan op de vraag wanneer de gemeenteraad van de bevoegdheden in de Huisvestingswet gebruik mag maken, op welke wijze de woonruimtevoorraad met een vergunningplicht kan worden beheerd en op welke wijze de regeling van de opkoopbescherming mogelijk door gemeenten kan worden benut.  Daarbij zal ook vooruit worden geblikt op de naderende inwerkingtreding onder de Omgevingswet.

Wilt u meer weten over de Huisvestingswet

Binnen ons team Bestuurs- en Omgevingsrecht zijn Mathilde van Velzen–de Boer en Reimer Helder specialisten op het gebied van de Huisvestingswet Zij hebben ruime ervaring in het adviseren van gemeenten over de instrumenten die de Huisvestingswet biedt, zoals regulering van de woonruimtevoorraad, de mogelijkheid tot het invoeren van een opkoopbescherming en het verlenen van voorrang aan mensen die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan een woningmarktregio. In dit kader adviseren zij gemeenten dan ook regelmatig over de lokale Huisvestingsverordening.

[1] Bron: CBS, 18 augustus 2022, 'Omzet bouw 10 procent hoger in tweede kwartaal 2022'.