Ruimte voor zorgvuldige herstart planbare (para)medische eerste- en tweedelijnszorg

09-04-2020

In Zorgvisie schreven Wouter Koelewijn en Bas van SchelvenĀ een artikel over de publieke discussie over maatschappelijke wenselijkheid van het groeiende stuwmeer aan planbare (para)medische zorg en behandelingen. Juridisch gezien laten de huidige coronamaatregelen ruimte om dat stuwmeer stapsgewijs te laten leeglopen via bijvoorbeeld zelfstandige behandelcentra. Dat geldt ook voor zorgaanbieders in de eerstelijn, zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Ook zij hebben binnen de huidige maatregelen ruimte om de reguliere planbare zorg geleidelijk te hervatten.

Download in pdf.

Specialist(en)