Bas van Schelven Advocaat Zorg & Sociaal domein VBK
Bas van Schelven Advocaat Zorg & Sociaal domein VBK
Bas van Schelven
Advocaat Zorg & Sociaal domein

Bas van Schelven

Advocaat Zorg & Sociaal domein

Bas van Schelven is sinds januari 2020 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroep Zorg & Sociaal domein. Hij is sinds 2012 actief in de advocatuur en gespecialiseerd in ordening en toezicht van de zorg.  

Bas publiceert met enige regelmaat over diverse gezondheidsrechtelijke onderwerpen, onder meer als redacteur en vaste annotator van Gezondheidsrecht Updates.

Specialismen

  • Het begeleiden, adviseren en procederen voor (academische) ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, verpleeghuizen en andere zorgaanbieders uit de cure en care als zij worden geconfronteerd met (strategische) vraagstukken over onder meer governance, bekostiging, winstuitkering, zorginkoop en contacten met toezichthouders als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
  • Adviseren medisch specialistische bedrijven bij (strategische) kwesties waar ze in hun bedrijfsvoering tegenaan lopen, zoals (mogelijk) disfunctionerende medisch specialisten, integratie met VMS(D) en de contractering met het ziekenhuis

Meer over Bas van Schelven

Bas is secretaris van de Geschilleninstantie Mondzorg.