Licht op Legal: Het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties: De Hoge Raad heeft gesproken

05-03-2024

Dit is aflevering 103 van Licht op Legal. In deze aflevering gaat Petra klein Gunnewiek, partner en advocaat Aansprakelijkheid & Verzekering en Zorg & Sociaal domein, in op twee recente uitspraken over het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties.

Eind 2023 heeft de Hoge Raad in twee arresten uitspraak gedaan over de vraag hoe om moet worden gegaan met medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties. Eén van de twee zaken gaat over het inzagerecht van een patiënt in een, door een ziekenhuis of de aansprakelijkheidsverzekeraar, aangevraagd medisch advies. Bij de andere zaak staat de vraag centraal of toestemming van de patiënt vereist is om medische gegevens te verstrekken aan de behandelend jurist van het ziekenhuis of aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, in het kader van de buitengerechtelijke afhandeling van een aansprakelijkstelling. 

In deze podcast bespreekt Petra deze twee recente uitspraken van de Hoge Raad. Zij vertelt over de inhoud van de zaken en de daaraan voorafgegane procedures en hoe de Hoge Raad – na adviezen van AG Hartlief - tot haar uitspraak is gekomen. 

Wilt u meer weten over het delen van medische gegevens in aansprakelijkheidskwesties? Neem dan contact op met Petra klein Gunnewiek.

Heeft u suggesties voor een onderwerp of wilt u dat onze experts hun licht laten schijnen op uw juridische vraagstuk? Stuur dan een mail naar [email protected].

Licht op Legal kunt u via deze pagina (Google Chrome), Spotify, Apple Podcasts of uw eigen favoriete podcastapp beluisteren.

Specialist(en)