Noot: Is een bepaald type heupprothese gebrekkig, met name gelet op het ontwikkelrisico?

03-10-2023

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2023 afl. 8, (JA 2023/110) schreef Petra klein Gunnewiek een noot bij het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 28 juni 2023 (ECLI:NL:RBROT:2023:5214).

In de procedure stond de Metaal op Metaal (MOM) heupprothese centraal. De 11 eisers hebben een verklaring voor recht gevorderd dat Biomet als producent aansprakelijk is voor de ontstane gezondheidsschade, als gevolg van het vrijkomen van metaaldeeltjes door frictie tussen de onderdelen van de prothese. De rechtbank heeft de vorderingen – na voorlichting door deskundigen - afgewezen.  De MOM-heupprothese was in de periode 2004-2009 niet gebrekkig. Het was weliswaar bekend dat metaaldeeltjes in de bloedbaan terecht konden komen, maar niet bekend was tot welke reacties dat zou kunnen leiden. De protheses waren state of the art en eventueel bekende nadelen van het gebruik ervan werden voor lief genomen. 

Petra blikt in haar annotatie terug nu de procedure bijna 10 jaar heeft geduurd. Zij gaat in op het begrip ‘state of the art’ en besteedt aandacht aan het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over het product-begrip. 

Download als pdf

Specialist(en)