Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning

01-12-2020

Op 24 november 2020 is het wetsvoorstel van Bergkamp en Van Wijngaarden over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning door de Tweede Kamer aangenomen. Dit wetsvoorstel regelt dat ook ongehuwde en niet-geregistreerde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijk gezag krijgen. Uiteraard zal nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel nog moeten aannemen voordat de wet daadwerkelijk van kracht kan worden.

Op dit moment verkrijgt de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder die zijn of haar kind erkent, niet automatisch het gezag. Deze ouder moet na de geboorte van het kind nog een apart verzoek indienen om het ouderlijk gezag te verkrijgen. Dit in tegenstelling tot de gehuwde en geregistreerde partners die van rechtswege wèl gezamenlijk het gezag krijgen over hun kinderen.

Dit wetsvoorstel bewerkstelligt na inwerkingtreding dat wanneer de ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het ongeboren kind erkent, de moeder en deze erkenner vanaf de geboorte gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen. Wanneer de erkenning pas na de geboorte plaatsvindt, dan oefenen de moeder en deze erkenner vanaf de erkenning het gezamenlijk gezag over het kind uit.

Op deze hoofdregel bestaan enkele uitzonderingen, waaronder de situatie dat erkenning met vervangende toestemming van de rechtbank tot stand is gekomen. In dat geval ontstaat er niet van rechtswege gezamenlijk gezag en is de moeder met het eenhoofdig gezag belast.

Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal het automatisme van gezamenlijk gezag na erkenning alleen van toepassing zijn op een erkenning gedaan na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet.

De Eerste Kamer zal zich nu buigen over het wetsvoorstel.

Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Dit is een Legal Update van Stephanie Thijssen.

Download als pdf

Specialist(en)