Hans van Noort
Of Counsel Commercieel Vastgoed en Huurrecht

Hans van Noort

Of Counsel Commercieel Vastgoed en Huurrecht

Hans van Noort is sinds 1987 als advocaat werkzaam bij Van Benthem & Keulen in de praktijkgroepen Commercieel Vastgoed en Huurrecht. Van 2000 tot en met 2023 was hij partner bij kantoor. Vanaf 2024 is Hans Of Counsel. Hans is gespecialiseerd in vastgoed, koop/verkoop, huur en overheid. 

Wat Hans onderscheidt is zijn instelling dat de oplossing van het vraagstuk pas optimaal kan zijn na verdieping in de context waarin de cliënt zich beweegt.

Hans levert graag een bijdrage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling van zijn relaties door op te treden als spreker bij de iura actua en het geven van inhouse workshops op locatie.

Specialismen

  • De ontwikkeling (inclusief aan- en verkoop en (ver)huur) van kantoor-, industriële en logistieke vestigingslocaties voor retail, ouderenhuisvesting en (intramuraal en extramuraal) zorgvastgoed
  • De niet-bestuursrechtelijke overheidspraktijk
  • Het inzetten van het civiele recht met ketenpartners (openbaar ministerie, politie en andere overheden)

Meer over Hans van Noort

Hans is lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V.