Eigendomsgrens en de onderzoeksplicht van de bouwer

23-06-2017

In Juridisch Up To Date 2017, nr. 13 (p. 10 e.v.) schreef Hans van Noort het artikel ‘Eigendomsgrens en de onderzoeksplicht van de bouwer’. In dit artikel wordt de illustratieve uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 1 februari 2017 besproken, waaruit blijkt dat voorzichtigheid is geboden bij (ver)bouwplannen en dat degene die gaat bouwen een onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de kadastrale erfgrens wel de juridische erfgrens is. De casus is er een van alle dag: een nieuwe eigenaar van een belendend perceel die (ver-)bouwplannen wil realiseren.

Download als pdf

Specialist(en)