Noot: Toerekening van schade als gevolg van ongeschikte PIP-implantaten aan het ziekenhuis

22-08-2020

In Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA) 2020, aflevering 7, schreef Lisan Homan, samen met Stijn K├Ânning, een noot onder het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 2020. Naar aanleiding van dit arrest bespreken Lisan en Stijn wanneer het gebruik van een medisch hulpmiddel leidt tot een tekortkoming in de nakoming van de geneeskundige behandelingsovereenkomst en in hoeverre dit toerekenbaar is aan het ziekenhuis.

Download als pdf

Specialist(en)