Het voorlopig deskundigenbericht: De actualiteiten in de rechtspraak

12-06-2023

In het PPS Bulletin van juni 2023 schreven Petra klein Gunnewiek en Lisan Homan het artikel 'Het voorlopig deskundigenbericht: De actualiteiten in de rechtspraak',  over het voorlopig deskundigenbericht in letselschadezaken.  

Dit artikel is een update van het overzichtsartikel 'Het voorlopig deskundigenbericht', met jurisprudentie uit juni 2019. Er zijn in de afgelopen jaren diverse interessante beschikkingen gewezen. Petra en Lisan geven een selectie van beschikkingen vanaf 2020 tot en met maart 2023, die met name zien op de meer formele aspecten van de verzoekschriftprocedure. 

Download als pdf

Specialist(en)