Het belang van de delta v: Terugblik op de relevantie bij de beoordeling van juridische causaliteit

15-10-2020

In PIV Bulletin, oktober 2020, schreven Petra klein Gunnewiek en Lisan Homan het artikel 'Het belang van de delta v: Terugblik op de relevantie bij de beoordeling van juridische causaliteit.'

In 2015 verschenen er drie artikelen in het PIV-Bulletin waarin vanuit verschillende invalshoeken – juridisch, medisch en biomedisch – de betekenis van de zwaarte van de botsing bij achteropaanrijdingen voor de toepassing van de juridische causaliteit werd besproken. Er werd onder meer gesproken over de betekenis van de snelheidsverandering ('delta v') voor het risico op (langdurige) klachten en of het mogelijk is een absolute ondergrens aan te nemen voor het ontstaan van klachten. De auteurs waren niet eensgezind in hun conclusies en ook de rechtspraak liet destijds geen eenduidig beeld zien. We zijn inmiddels vijf jaar verder en de verdeeldheid is er nog altijd. Vrij recent heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich opnieuw uitgelaten over de relevantie van de delta v bij de beoordeling van juridische causaliteit. Aanleiding voor Petra en Lisan om eens terug te blikken op de materie en te onderzoeken welke betekenis het arrest van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft voor de praktijk.

Download in pdf

Specialist(en)