Wij maken legal Verzekeringsrecht
effectief

Verzekeringsrecht

De verzekeringsovereenkomst is er in diverse soorten en maten. Denk aan de aansprakelijkheidsverzekering, de reisverzekering en de inboedel- en opstalverzekering. Maar vergeet ook zeker niet de arbeidsongeschiktheidsverzekering en levensverzekering.

Het verzekeringsrecht, zoals neergelegd in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kennen we alweer sinds 2006. Nog steeds zien we echter de traditionele geschillen, ten aanzien van bijvoorbeeld de mededelingsplicht, de verjaring van een aanspraak en de eigen schuld.

Onze aanpak

De advocaten binnen het team van Aansprakelijkheid & Verzekering hebben diepgaande kennis van  het verzekeringsrecht en werken in voorkomende kwesties nauw samen met de advocaten van het team Banking & Finance die zich bezig houden met vraagstukken rondom de Wet op het financieel toezicht.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Wij adviseren en procederen over verzekeringsrechtelijke vraagstukken als: verjaring, polisdekking, uitsluitingen, eigen schuld, de informatieverplichting bij het aangaan van een verzekeringsovereenkomst en de incidentenmelding.

Voor wie werken wij?

Wij treden op voor verzekeraars, bedrijven en ziekenhuizen.

 

Recente zaken Verzekeringsrecht

  • Procedure over verjaring onder artikel 7:942 (oud) BW en het overgangsrecht
  • Aandeel in DD over omvang dekking brand/opstal/WA verzekering