Wij maken legal Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning
beter

Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning

Sinds 2015 hebben gemeenten nieuwe en deels gewijzigde taken en bevoegdheden gekregen op het gebied van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk leidt dit tot uiteenlopende vraagstukken en geschillen tussen partijen als gemeenten, jeugdhulpaanbieders en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan tussen gemeenten en aanbieders over zaken als bekostiging, verantwoording van declaraties en de kwaliteit van geleverde jeugdhulp en/of voorzieningen.

Onze aanpak

Ons specialistische team adviseert en procedeert voor zowel gemeenten, jeugdhulpaanbieders en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning. Hierdoor weten onze specialisten wat er zich aan beide kanten afspeelt. En zijn zij bewust van de potentiële mogelijkheden en risico’s die zich voordoen, waardoor zij voor u optimale resultaten kunnen behalen. Wat te doen bij een discussie tussen de gemeente en een aanbieder over de omvang van een indicatie of de uitvoering van een overeenkomst? Wat zijn de mogelijkheden om een persoonsgebonden budget te weigeren en hoe hoog moeten de pgb-tarieven zijn? Wat moet de gemeente onderzoeken naar aanleiding van een melding/aanvraag en aan welke vereisten moet dit onderzoek voldoen? Onze advocaten helpen u graag bij het vinden van praktische oplossingen voor deze complexe problemen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

  • Complexe bezwaar- en beroepsprocedures over de toekenning van jeugdhulp en maatwerkvoorzieningen
  • Het opstellen en reviewen van overeenkomsten tussen gemeenten en zorgaanbieders
  • Ondersteuning bij beleidsmatige afwegingen en vraagstukken binnen het sociaal domein

Voor wie werken wij?

Gemeenten, jeugdhulpaanbieders en aanbieders van maatschappelijke ondersteuning.

Recente zaken Jeugdhulp & Maatschappelijke ondersteuning

  • Het bijstaan van een gemeente in een geschil tegen een aanbieder van huishoudelijke hulp over de tussentijdse beëindiging van een meerjarenovereenkomst
  • Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse gemeenten over de toekenning van maatwerkvoorzieningen