Wij maken legal Samenwerking & Governance
beter

Samenwerking & Governance

Er is sprake van een toename in specialisatie en concentratie in de wereld van zorgaanbieders. Ook sturen overheden en zorgverzekeraars steeds actiever op substitutie van dure tweedelijns zorg naar betaalbare eerstelijns zorg. Deze ontwikkelingen leiden tot meer behoefte aan multidisciplinaire samenwerkingen tussen onder andere:

 • Ziekenhuizen
 • Medisch specialistische bedrijven
 • Zelfstandige behandelcentra
 • Thuiszorginstellingen
 • Huisartspraktijken
 • Ambulance Diensten
 • Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Een samenwerking tussen gemeenten, GGZ-instellingen, jeugdhulpaanbieders en instellingen voor beschermd wonen blijkt van cruciaal belang bij de ontwikkeling van een werkende integrale aanpak en het voeren van de regie bij multiproblematische zorgvragen. Dit is met name actueel bij de reguliere hulpverlening, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

Het ontwerpen en vastleggen van samenwerkingsafspraken is vaak een complex proces. Eisen en verantwoordelijkheden moeten afgestemd worden zodat de kwaliteit en veiligheid van de zorg, de mededingingsrechtelijke aspecten, fiscale issues en overige eisen die gesteld worden ook gewaarborgd blijven. Onze ervaren advocaten hebben specialistische kennis waarmee ze u adviseren en ondersteunen bij deze vraagstukken. 

Onze aanpak

Onze advocaten beschikken over jarenlange specialistische ervaring en kennis op het gebied van samenwerking en governance. Zij zijn bekend met de obstakels en valkuilen die in dit soort trajecten om de hoek kunnen komen kijken. Fuseren of samenwerken? Wat doet u als de cliëntenraad negatief adviseert? Is het mogelijk om zorg uit te besteden aan een BV zonder WTZi-toelating? Onze advocaten helpen u samen met ons notariaat graag bij het vinden van praktische antwoorden op dit soort vragen en de uiteindelijke vormgeving van uw samenwerking. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

 • Het maken of beëindigen van samenwerkingsafspraken
 • Het inrichten van samenwerkingsverbanden
 • De rechtsvormkeuze
 • De inrichting van governance

Voor wie werken wij?

Zorgondernemers, zorgaanbieders in de cure en care, de genees- en hulpmiddelenindustrie en gemeentelijke overheden.

Recente zaken Samenwerking & Governance

 • Het adviseren en implementeren van de inrichting en structurering van een integrale geboortezorg-organisatie (IGO) waarbij het gaat om samenwerkingsafspraken tussen een ziekenhuis, meerdere zelfstandige verloskundige praktijken en meerdere kraamzorgorganisaties
 • Het adviseren van een medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis bij opstellen van samenwerkingsafspraken met een zelfstandig behandelcentrum met betrekking tot het gezamenlijk oprichten en exploiteren van een nieuwe behandelkliniek

Vijf zaken die iedere MSB-bestuurder moet weten over de per 1 juli 2020 verplichte cliëntenraad

Medisch specialistische bedrijven moeten per 1 juli 2020 een cliëntenraad instellen als ze voldoen aan de voorwaarden uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zo'n cliëntenraad krijgt ingrijpende bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van een MSB. Wilt u weten welke impact dit kan hebben op uw MSB? Klik dan hier.