Wij maken legal Zorgcontractering
beter

Zorgcontractering

De zorgkosten blijven stijgen en de overheid grijpt gericht in op kostenbeheersing. Wij zien dat deze beheersing steeds minder vaak via tariefregulering en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) plaatsvindt, maar in toenemende mate verloopt via zorgcontractering door zorgverzekeraars, zorginkoopkantoren en gemeenten.

Onze aanpak

Onze advocaten beschikken over jarenlange specialistische ervaring en kennis op het gebied van zorgcontractering, tarief-, budget- en declaratieregulering en verzekerde aanspraken. Ze begrijpen beide kanten van de tafel: enerzijds behoefte aan groei, anderzijds het belang van kostenbeheersing met als gemene deler het belang van de patiënt/cliënt bij goede zorg. Binnen die dynamiek helpen ze u graag bij het vinden van praktische oplossingen voor vaak complexe problemen.  

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

  • Formele & materiële controles
  • Zorginkoop
  • Doorleverplicht
  • Omzetplafond
  • Tariefregulering
  • Fraudeonderzoek
  • Registratie- en declaratie van zorgprestaties

Voor wie werken wij?

Wij adviseren en procederen voor zorgaanbieders (care & cure), regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) en thuiszorgaanbieders in geschillen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Daarnaast adviseren en procederen wij voor zorgcliënten in tarief- en budgetgeschillen tegen de NZa.
Ons specialistische team Zorg & Sociaal Domein treedt ook regelmatig op voor zelfstandige behandelcentra, startups en buitenlandse zorgaanbieders.

Recente zaken Zorgcontractering

  • Bodemprocedure tegen een zorgverzekeraar over de onrechtmatige beëindiging van een zorgcontract en de weigering van de zorgverzekeraar tot het sluiten van nieuwe zorgovereenkomsten
  • Het uit naam van regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tegen NZa over regulering van tarieven en budget voor ambulancezorg
  • Het bijstaan van zorgaanbieders en thuiszorginstellingen bij geschillen met zorgverzekeraars over de uitkomsten van materiële en formele controles van zorgdeclaraties