Wij maken legal Kwaliteit, Toezicht & Handhaving
beter

Kwaliteit, Toezicht & Handhaving

De kwaliteit van de zorg is een onderwerp van voortdurende maatschappelijke discussie. Ons team van gespecialiseerde advocaten kent en begrijpt de context waar de zorgsector zich in bevindt en beschikt over ruime ervaring met toezichtonderzoeken van betrokken autoriteiten. Wij staan zorginstellingen bij in procedures over opgelegde herstelmaatregelen, zoals een aanwijzing, bevel, last onder dwangsom of bestuursdwang.

Onze aanpak

Onze advocaten hebben ruime ervaring in de hulp aan zorginstellingen die worden geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van kwaliteit, toezicht & handhaving. Moet een hulpverlener altijd de professionele standaard volgen of bestaat er ruimte voor afwijking? Moet een zorginstelling altijd voldoen aan informatieverzoeken door toezichthouders als de IGJ, NZa, ACM en AP? Onze advocaten helpen u graag bij het vinden van praktische oplossingen voor dit soort problemen. 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Advies over en bijstand in geschillen over:

  • Kwaliteit en veiligheid van de curatieve en jeugdzorg
  • Inrichting van de organisatie
  • Governance van toegelaten zorginstelling
  • Mededinging
  • Bekostiging/Financiering
  • Privacy
  • Contacten met toezichthoudende autoriteiten zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Autoriteit Consument en Markt (ACM) enAutoriteit Persoonsgegevens (AP)

Voor wie werken wij?

Zorgondernemers, zorgaanbieders in de cure en care en de genees- en hulpmiddelenindustrie.

Recente zaken Kwaliteit, Toezicht & Handhaving

  • Het bijstaan van een zelfstandig behandelcentrum tijdens een onderzoek en handhavingsprocedure in verband met tekortkomingen rondom de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening
  • Het bijstaan van een laboratorium in een onderzoek naar de inrichting en werking van een Laboratorium Informatiesysteem en geautomatiseerde elektronische doorgifte van laboratoriumuitslagen

Vijf zaken die iedere MSB-bestuurder moet weten over de per 1 juli 2020 verplichte cliëntenraad

Medisch specialistische bedrijven moeten per 1 juli 2020 een cliëntenraad instellen als ze voldoen aan de voorwaarden uit de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zo'n cliëntenraad krijgt ingrijpende bevoegdheden ten aanzien van de bedrijfsvoering van een MSB. Wilt u weten welke impact dit kan hebben op uw MSB? Klik dan hier.